Privatlivspolitik

Når du tilmelder dig Peder Oxes nyhedsbrev, beder vi dig om dine kontaktinformationer i form af dit fulde navn og e-mailadresse. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at udsende nyhedsbreve, hvis du har bedt om det.

Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores gæster. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne samarbejdspartnere.

Du kan altid henvende dig til Peder Oxe og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.